Kalite ve Çevre

Küresel Kalite Ortağınız
Gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz her proje, tasarım ve üründe kaliteyi önceliklerin en tepesine koyuyoruz. 'Sürekli Gelişim ile Değişimi Yaşamak' vizyonuyla, yeni ürün devreye almadan seri üretime, tasarımdan kalıp yapımına firma içi ve dışı bütün süreçlerde kalite, yönetim felsefemiz ana fikri oluşturuyor. Kaynağında sürdürlebilir kalitenin sağlanabilmesi için kalite sistemizin bütün araçlarını kullanıyor ve bütün ekip arkadaşlarımızı bu fikrin etrafında yaratıcı ve üretken olmaya teşvik ediyoruz. 

Toplam kalite sistemimiz aşağıdaki standartlarla belgelendirilmiştir.

- ISO 9001:2015 - 1994 (Sektöründe ilk firma)
- ISO 14001:2015 - 2005
- IATF 16949:2016 - 2009

- TS 18001:2014 - 2010

Çevre: Sorumluluk değil Zorunluluk

Sürekli değişen ve gelişen bir firma olarak proses ve ürünlerimizin çevreye olan etkilerini minimize etmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yeni teknolojiyle, geri dönüşüm projeleri, atık değerlendirme ve yalın üretimle atıkların azaltılması gibi detaylı çalışmalar yapıyoruz. 

Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, faaliyetlerimize uygun atık yönetim planları oluşturmak, çevre etkilerini kontrol altında tutmak, azaltmak ve sürekli iyileştirmek en temel politikamızdır.

Çevreyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalarak ISO 14001 Çevre standartlarına uygun yönetim sistemleri oluşturacak, üretim ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre dostu olmasına dikkat ediyoruz.

Sürdürülebilir ve doğa dostu bir çalışma ortamı yaratmak, bizim ve bütün paydaşlarımızın sorumluluğundan ziyade zorunluluğudur. Bu doğrultuda yaptığımız eğitim ve aktivitelerle hem kendimizi hem de etkileşim içinde bulunduğumuz ilgili diğer tarafları bilinçlendirmek, biz ve bizden sonraki kuşakların yaşam haklarına önem göstermek şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.